top of page

KuhnaPaTo na Svetovnem prehranskem forumu, na sedežu FAO, v Rimu, okt. 2022
S častno misijo smo si na osnovi dolgoletnega poslanstva projekta Kuhnapato, prizadevali vplivati na mlade po svetu in jih navdušiti za sledenje dobrobitim, ki so naš cilj in prinašajo izjemne rezultate.

Na pobudo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, smo z omenjenim projektom nastopili na sedežu FAO v Rimu, v sklopu predstavništva OZN. Nekajdnevni dogodek ali Svetovni prehranski forum (WFF) je z osnovno temo: »Zdravo prehranjevanje. Zdrav planet.« nagovoril mlade po svetu, ki so odgovorni za razvoj prehranske kulture, zakonodaje, politike, navad in možnosti.

S Kuhnapato, konkretno z otroci z OŠ Šturje v Ajdovščini, z mentorstvom učiteljice Petre Ušaj, ki v projektu sodeluje z različnimi skupinami (starostmi) otrok že 12.leto, torej od začetka, smo pokazali ali dokazali, da na videz igriv in atraktiven projekt navdušuje številne množice mladih od 6. do 14. leta starosti, v okviru vedno več slovenskih osnovnih šol in spodbuja k povezovanju danes domala najpomembnejših svetovnih polemik, znanj in veščin. Stremimo k ničelnim zavržkom hrane, česar smo se lotili na dva načina: z uporabo delov sestavin, ki so še včeraj zaključili v smeteh in z medvrstniško spodbudo, ko krožniki v šolskih kuhinjah ostanejo prazni. V svoje delo ali formalni učni proces, učitelji smelo vpletajo neformalne pristope in se z nekim minimalnim dodatnim angažmanom posvečajo mladostnikom z namenom razumeti pomen zdravega, trajnostnega – odgovornega načina življenja.

Počaščeni in ponosni, da smo imeli priložnost predstaviti našo vizijo in način dela v okviru stranskega dogodka na WFF, v organizaciji Slovenije, pred pomembno poubliko in zbudili pozornost ter privabili obisk samega generalnega direktorja FAO, Qu Dongyu-ja in glavnega ekonomista FAO, Maxima Torera, ki bosta dober glas o projektu nedvomno ponesla v svet.

Commentaires


bottom of page