Aktivnost

 

Reportaže

Reportaže

Knjige

Knjige

Ha, vrtnarim

Ha, vrtnarim

Male recepture za velike mojstre

Male recepture za velike mojstre

Nasveti vse sorte

Nasveti vse sorte

Žur

Žur

Z zdravo hrano do zdravih odnosov!

S projektom Kuhnapato obujamo prehransko kulturno dediščino in dvigamo nivo kulture prehranjevanja danes, na ravni slovenskih osnovnih šol. Delujemo v okviru Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje Dober tek Slovenija, s sofinanciranjem Ministrstva za zdravje in z generalnim pokroviteljem Spar Slovenija.

 

Osnovna naloga otrok je, da z medgeneracijsko komunikacijo ali s pomočjo arhivske literature pridejo do pozabljenih receptov, postopkov priprave jedi in njihovega kulturnega ozadja in jih pretvorijo v različice, ki zagotavljajo zdravje in zadovoljujejo potrebe telesa danes. Cilj projekta ni le spoznavanje lastne regije, je tudi mreženje informacij z namenom poznati in spoštovati kulturo sosednjih regij ali drugače živečih ljudi ter tako pojasniti razlike.

To v letošnjem šolskem letu dosegamo predvsem z delom v Centrih šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD), otroških »hotelih« z visokim nivojem storitev, ki jih skupine tamkajšnjih delavcev po svojih najboljših zmožnostih (v skladu z lokacijo in letnim časom) prilagajajo in z veliko stopnjo empatije nudijo skupinam otrok slovenskih in zamejskih šol. Raznolikim učnim, inovativnim športnim aktivnostim (dediščinskim in sodobnim) se priključuje osvajanje informacij o zgodovini prehranjevanja kraja ali regije, kjer se nahaja posamezen CŠOD.

Vendar pa je izvedba tradicionalnih zdravih kosil ali večerij le podlaga za veliko globlje dosežke. V kombinaciji formalnega z neformalnim okoljem, z več razpoložljivega časa, zaznavamo izjemno visoko motivacijo z metodo otroci : otrokom. Vrača se veselje do dela in do učenja raznolikih predmetov, povezanih s projektom, med katere štejemo zgodovino, geografijo, kemijo, matematiko, fiziko, likovni pouk, osvajanje ročnih spretnosti pa dodaja visoke kompetence, ki jih bodo čez nekaj let »unovčevali« osnovnošolci.

Beležimo višanje nivoja poznavanja lastnega jezika in kvalitetnejšo pismenost. Izkušnje obstoječega dela kažejo dvig učnega uspeha, višanje nivoja sodelovanja in razumevanja različnosti, sprejemanja drugače mislečih otrok, spoštovanje dela drugih in ostale vrednote. Ob tem narekuje veščine organizacije v skupini, delitve dela s skupnim ciljem: najokusnejšega in za oči prijaznega zdravega rezultata. Otrokom z nižjim učnim uspehom, ki jih proces vključuje v sodelovanje, tudi v heterogenih skupinah, se dviga samospoštovanje in posledično samozavest, kar je osnova za napredek. Rek: »Hrana združuje ali povezuje« tukaj zelo drži. Preko hrane se izven šolskih klopi ustvarjajo prijateljstva drugače mislečih, različnih kultur in standardov ali učnih uspehov, starosti, spola, doseže se umirjenost hiperaktivnih, izboljšujejo se odnosi v celotnih šolah ali organizacijah.

Kuhamo za naš boljši danes in jutri.