Aktivnost

 

Reportaže

Reportaže

Knjige

Knjige

Ha, vrtnarim

Ha, vrtnarim

Male recepture za velike mojstre

Male recepture za velike mojstre

Nasveti vse sorte

Nasveti vse sorte

Žur

Žur

Predstavitev

ZAPISNIK USTANOVNE SEJE


Društva Vesela kuhinja

 

DNE: 5. 11. 2012

 

Na prvi ustanovni seji so bili prisotni:

Anka Peljhan
Rudi Zahar
Igor Belčič
Matjaž Klančar
Al Peljhan


Zgoraj navedeni ustanovitelji so se dne 16.9.2009 zbrali na ustanovnem zboru in sprejeli naslednje sklepe:

 

1. Ustanovi se društvo z imenom Društvo Vesela kuhinja.

2. Sedež društva je v Ljubljani. Poslovni naslov sedeža društva je Mazijeva 5.

3. Predsednik Društva Vesela kuhinja je zakoniti zastopnik društva.

4. Za predsednika in zakonitega zastopnika društva se izvoli Anka Peljhan, dipl. oec., organizator dogodkov.

5. Izvoli se upravni odbor, ki ga sestavlja pet članov, in sicer predsednik in zakoniti zastopnik društva Anka Peljhan, gostinec in organizator dogodkov Rudi Zahar, motivator mladostnikov, Igor Belčič, literat in strokovni sodelavec Matjaž Klančar, dijak in spodbujevalec dela ter koordinator Al Peljhan.

6. Izvoli se tričlanska komisija za pridobivanje novih članov Društva. Komisijo sestavljajo: Anka Peljhan, Al Peljhan, Rudi Zahar.

7. Izvoli se tričlanska disciplinska komisija, ki jo sestavljajo: Anka Peljhan, Rudi Zahar, Matjaž Klančar.

8. Za tajnika Društva se izvoli Igor Belčič.

9. Za računovodske storitve Društva se potrdi zunanji računovodski servis Kniser d.o.o.

10. Izvoli se nadzorni odbor, ki ga sestavljata dva člana: Anka Peljhan, Rudi Zahar.

11. Sprejme se statut Društva Vesela kuhinja, ki je temeljni akt novoustanovljenega društva.

12. Ustanovitelji določijo cilje društva, ki so:
•Doseči odgovoren način razmišljanja pri odraščajočih
•Zagotoviti primeren status med vrstniki
•Skrbeti za dolgoročno zdravje in sposobnost mladostnikov
•Krepiti prepričanje o strpnosti
•Načrtovati prihodnost v smislu zdravega duha
•Posledično varno preživljati prosti čas
•Krepiti umske in fizične sposobnosti
•S sproščenostjo dati duška pozitivni energiji
•Aktivno delovati v družbi
13. Ustanovitelji določijo pogoje za članstvo v Društvu Vesela kuhinja:
Pogoji za sprejem v članstvo so naslednji:
•znanje na področju kulinarike
•znanje in delo z pridobivanjem sestavin za kuho
•motivacijske sposobnosti v zvezi z mladostniki
•organizacijske sposobnosti
•ljubezen do kulinarike

14. Ustanovitelji določijo, da se članarine trenutno ne plačuje. Naknadno morebitno uvedbo plačila članarine in višino ter način plačila članarine določi Komisija za sprejem v članstvo in vodenje evidence članstva. Plačila članarine so oproščeni dijaki in študentje.

15. Simbol Društva je logotip ter opis delovanja Društva.

16. Sprejemanje novih članov se izvaja na podlagi vloge in pisne razlage preko elektronske pošte: info@kuhnapato.si

17. Informiranje javnosti in članov Društva se izvaja preko spletne strani: www.kuhnapato.si

18. Naslednji zbor Društva določijo ustanovitveni člani in to najkasneje v roku pol leta od predhodnega sestanka.


Ljubljana, 5. 11. 2012