Aktivnost

 

Reportaže

Reportaže

Knjige

Knjige

Ha, vrtnarim

Ha, vrtnarim

Male recepture za velike mojstre

Male recepture za velike mojstre

Nasveti vse sorte

Nasveti vse sorte

Žur

Žur

Best Practice award ceremony

21. jun

 On Wednesday, June 19, 2019, at the Tartu Call for a Healthy Lifestyle conference organized by the EU Commission, DG Sante, we received the certificate as a recognition of the Kuhnapato project being ranked among the best practices in Europe in the field of health and sustainability. Certificates were awarded and signed by three representatives - commissioners, in the fields of health, sport and agriculture (food).

V sredo, 19.6.2019 na conferenci Tartu call for a healthy lifestyle 2019, organizirani s strani Evropske komisije - DG SANTE, smo prejeli certifikat, kot priznanje za izbor projekta Kuhnapato med najboljše prakse v Evropi za zagotavljanje zdravega in trajnostnega načina življenja med mladimi. Certifikate so podpisali in podelili trije visoko predstavniki - komisarji na ravni EU s področja zdravja, športa in kmetijstva v povezavi s prehrano. 

 

V četrtek, 20.6.2019 so sledile prezentacije ali predstavitve projektov - najboljših praks pred izbrano strokovno javnostjo zgoraj omenjenih področij. le-ta je pokazala velik interes za morebitno implementacijo projekta v ostale države EU. Ob tem je bilo prisotnih kar nekaj predstavnikov ne- evropskih držav, ki bi si želeli naše projekte povzeti zavoljo spodbujanja zdravja med mladimi na drugih kontinentih.

 

Iskreno se zahvaljujemo Ministrstvu za zdravje, ki je projekt spoznalo za dobrobit motiviranja mladih k odgovornemu: zdravemu in trajnostnemu načinu življenja in ki nam je omogočilo delo, uresničevanje poslanstva projekta, nadgradnjo ali udejanjenje ideje, ki nas je popeljala do zavidljivih rezultatov, opaženih pri EU komisiji.

 

Vsi kreatorji te zdrave in uspešne zgodbe smo zelo ponosni! Tudi v bodoče se bomo potrudili z motivacijskimi ukrepi nagovoriti čim več mladostnikov za njihov - in naš boljši jutri. 


On Thursday, June 20, 2019, the presentations were followed by some of the projects presentations for which the professional audience showed big interest.

 

Representatives from all European countries were present, in groups, which consisted largely of representatives from the fields of health, sport and agriculture and related institutions.
There were also some representatives of non-European countries interested in improving the on-line processes on other continents.


We thank the Ministry of Health, who saw the welfare of our work three years ago and helped us achieve our goals - thus enabling many young people to change their thinking, life and, consequently, to choose a healthy and sustainable way forward.

All creators are proud of the achievements and accomplished goals, and we will continue our efforts to persuade the crowds of young people and educate those who influence youth in educational institutions.