Aktivnost

 

Reportaže

Reportaže

Knjige

Knjige

Ha, vrtnarim

Ha, vrtnarim

Male recepture za velike mojstre

Male recepture za velike mojstre

Nasveti vse sorte

Nasveti vse sorte

Žur

Žur

Otroci otrokom zdravo in tradicionalno!

Otroci slovenskih osnovnih šol so stopili v velike šolske kuhinje! S kuhalnicami, za katere so potrebovali dve roki, so se spopadli z lonci, ki so obroke nudili vsej šoli, podružničnim šolam in vrtcem ter tako povzdignili nivo kulture prehranjevanja med celotno generacijo. Svoje sošolce so spodbudili k poseganju po zdravi tradicionalni hrani, značilni za svoj kraj in letni čas, motivirali jih k soustvarjanju obrokov, predvsem pa povezali skupine otrok in ustvarili odnos ali klimo, ki bi jo zavidali odrasli v svojih organizacijah. Pesem v zahvalo, aplavzi in solze sreče ali zmagoslavja so bili praksa, tudi na šolah, kjer nimajo svojih lastnih kuhinj. Bilo je mogoče! Dokazali so, da zmorejo…in bili smo priča najbolj ganljivim prigodam, povezanim s hrano, ki bodo nam vsem soustvarjalcem ostale v dolgotrajnem, najlepšem spominu.
Skupine osnovnošolcev, ki smo jih kasneje videli, v že tradicionalnem delu projekta, na regijskih tekmovanjih, so prevzele še odgovornejšo nalogo, kot v preteklih letih: v sodelovanju z načrtovalci šolske prehrane, kuharskim osebjem šole in mentorji – učitelji gospodinjskega pouka, zasnovati zdravo, lokalno značilno kosilo, povezano s tradicijo ali kulturno zgodovino svojega kraja ali regije, uporabiti domače – lokalno značilne, razpoložljive sestavine letnega časa in ga predstaviti, skuhati in ponuditi sošolcem in učiteljem. In to vsak mesec od novembra do marca.
Tokratna epizoda je potekala na pobudo Ministrstva za zdravje pod okriljem nacionalnega programa o prehrani in telesni aktivnosti Dober tek Slovenija. Delovni naslov tokratne aktivnosti se je glasil: »Otroci otrokom pripravimo zdravo tradicionalno kosilo«. Ocenjujemo, da smo s skupnimi močmi pripravili preko 50.000 obrokov. V projektu je neposredno sodelovalo preko 2300 otrok, posredno pa preko 6000, da o jedcih ne govorimo!
Uspelo nam je povezati otroke, jih iz tekmovalcev v razredih narediti prijatelje izven njih, vzpostaviti odnose na višjih ravneh, spoštovanje in prijateljstvo, kar je vodilo tudi k dejstvu, da so se na kosila prijavljali tudi otroci, ki sicer ne jedo v šolah. Na krožnikih ni ostalo nič in zdravje ter tradicija sta postali otroku samoumeven del prehranjevalnega procesa.
Ko govorimo o spoštovanju tradicije, nikakor ne mislimo le na jedi, ki jih dobimo ponujene na krožniku! Tradicija ali kultura prehranjevanja je proces, ki se dogaja vse od snovanja jedilnika, raziskovanja vzrokov prehranjevanja v zgodovini, primerne adaptacije jedi v današnji čas, poseganja po sestavinah, značilnih za geografsko – klimatski položaj posamezne mikro-regije v odnosu na letni čas ali praznično zapoved. Prav prazniki in z njimi nujno povezana pred in po – praznična obdobja, so sicer opustošenim vsakodnevnim jedem delavcev in kmetov dala pečat ter jih v današnjem času ponovno postavila na kulinarični zemljevid Slovenije.
Pri tem nam pomagajo prav slovenski osnovnošolci, ki že 6 let raziskujejo lastno prehransko – kulturno dediščino in iz vreče pozabe med nas postavljajo jedi, ki marsikoga od nas puščajo odprtih ust. »Pa tako logično in preprosto!«, je najpogostejši odgovor naslednjega uporabnika recepta. Vendar tukaj ne gre le za recept. Kot načeto zgoraj, govorimo o procesu, ki se nadaljuje v kuhinji, ob pripravi hrane. Na videz nujno ali avtomatično opravilo, povezuje udeležence, spodbuja h komunikaciji, ki se sicer ne zgodi, napeljuje k čisto posebnim, globljim odnosom ali razrešitvi problema, združuje.
Vsekakor pa je pomembno poudariti dejstvo, da jedi zgodovine znamo postaviti v današnji čas. Učimo se ovrednotiti potrebe telesa naših prednikov ob takratnih danostih narave ter posledično prehranskih možnosti, v primerjavi z današnjim načinom življenja. Maščobo in velike količine mesa ali ogljikovih hidratov nadomeščamo z zelenjavo in sadjem, kašami in drugače obdelanimi žiti. Prisluhniti znamo letnemu času in vzeti raznolike sadeže narave, ki se nam ob določenem obdobju ponujajo z namenom oplemenititi vsakdanji jedilnik, ga narediti zdravega in privlačnega. Spretnosti in domišljija otrok ne poznajo meja in mladi ustvarjalci so nam tudi tokrat pričarali nepozabne kulinarične izkušnje, poskrbeli za vsa čutila, osupnili najbolj cenjene ustvarjalce omenjenega področja in velik pečat o okusni slovenski kuhinji pustili tudi preko meja.
Na naslednjih straneh vam bo postreženo s tradicionalnimi kosili, značilnimi za raznolike slovenske pokrajine ter različna obdobja iz rok slovenskih otrok. Ob njih je užival velik del osnovnošolske populacije in prav take užitke želimo tudi vam! Nikar ne pozabite na predstavitev jedi in pohvale, saj to jedi naredi okusnejše ter dviguje splošno kulturo prehranjevanja, tudi v naših domovih. Privoščimo si najboljše in (p)ostanimo zdravi!